Yazı boyutunu buradan değiştirebilirsiniz::

Aa- , Aa , Aa+

 

 

Neglect türleri

Bu örnekler, Neglect’in birden fazla duyuyu etkileyebildiğini gösteriyor. Yani bu birkaç Neglect türü arasında ayırt edilebileceği anlamına gelir.

visueller Neglect

  • Görsel Neglect’te etkilenenler, mekânsal çevrenin yarısını görmeyi ihmal ediyorlar. Bu Neglect’in en yaygın biçimidir.

 

 

 

personale neglect

  • Kişisel Neglect, vücudun yarısının ihmal edilmesini tanımlar. Kendi bedeninin iç görüntüsü hasarlanmıştır. Etkilenenler için vücudun bir yarısı sanki yokmuş gibidir.


akutsischer oder auditorischer Neglect

  • İşitsel veya akustik Neglect’te etkilenenler Neglect’ten etkilenmiş taraftan gelen hiçbir akustik uyarıcıya, yani hiçbir sese, tepki vermiyorlar. Gürültünün nereden geldiğini tespit etmekte de zorluk çekiyorlar. Etkilenenler mesela ihmal edilen taraftan hitap edilseler bile yine de sağlıklı tarafa dönüyorlar.

somatosensibler Neglect

  • Somatosensibel Neglect sensorik uyarıcıların (örneğin temas) etkilenen taraftaki ihmali demektir. Bu yüzden etkilenen taraftaki acıtan uyarıcılara da tepki verilmiyor ve bu nedenle bu Neglect türünde yaralanma tehlikesi yüksektir.


Motorischer neglect

  • Motorik Neglect’te etkilenen taraftaki kol veya bacak az kullanılıyor. Ayrıca etkilenmemiş taraftaki kol da etkilenen ve ihmal edilen tarafa yönlendirilmiyor. İki elin kullanıldığı hareketlerde de (örneğin alkışlamak) etkilenen kol mesela hiç veya çok az kullanılıyor. Yürürken veya merdiven çıkarken etkilenen ayak sonradan hareket ettirilebilir.

Neglect’in farklı türleri genellikle birbirlerine bağlı olduklarından birleşmiş şekilde ve dikkate ve yorgunluğa bağlı olarak farklı kuvvette ortaya çıkıyorlar.
Neglect belirtileri genellikle etkilenenin odanın her iki yarısında veya vücudun her iki yarısında uyarıcılara maruz kaldığı zaman ortaya çıkıyor. O halde etkilenmeyen yani sağlıklı olan taraf dikkatle kendine odaklanıyor.
Daha da zoru, Neglect’te ayrıca Anosognosie ortaya çıkıyor (yönetsel (exekutiv) fonksiyonlara bakınız). Bu, etkilenenin az derecede veya hiç hastalık iç görüsüne sahip olmadığı yani hastalık belirtilerinin farkına varamadığı anlamına gelmektedir. Yakınları için, etkilenenin neden böyle belirgin kısıtlamaları fark etmediğini anlamak zordur. Hatta etkilenen eksiklerini inkâr edebilir veya kısıtlamaları için başka açıklamalarda bulunabilir. Burada bu davranışın bilerek ve zekâ eksikliği olmadığını belirtmek gereklidir. Bu davranış, beyin hasarının bir belirtisidir. Ancak, hastalık iç görü eksikliği Neglect tedavisini de zorlaştırmaktadır. Türkisch