Yazı boyutunu buradan değiştirebilirsiniz::

Aa- , Aa , Aa+

 

 

Neglect’in ilerlemesi

Neglect şiddetli kısıtlamaları yüzünden beyin hasarından sonraki akut fazda, özellikle inmeden sonra, tespit edilebiliyor. Başarılı bir rehabilitasyon için Neglect’in zamanında teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi önemlidir. Neglect birçok etkilenende kısmen veya hatta tamamen ufalıyor. Hastaların yaklaşık üçte birinde ancak Neglect akut fazdan sonra da devam ediyor. Bu günlük hayatta zor kısıtlamalara yol acıyor. Yukarıda belirtilen etkilerin dışında, özellikle kamusal alanda veya trafikteki zorluklardan da bahsedilmeli. Yayalar için bile tehlikeli olduğundan Neglect’te sürüş izni çoğunlukla yoktur. Mesela görsel Neglect’te sürüş izni yoktur. Mevcut olan artık Neglect’te sürüş izni kritiktir. Burada sürüş davranış denemesi yapılmalıdır (sürüş izni ünitesine bakınız). Türkisch